İşletmelere, gerçek kişilere ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet konusunda ayrıntılı bilgilere ve tecrübeye sahibiz.

Farkımız, elimizdeki her işe ve her müşterimize özel bir şekilde yaklaşmamızdır. Sadece avukatlık hizmetleri vermekle kalmıyoruz, aynı zamanda profesyonel danışmanlık hizmetleri de vermekteyiz. Müşterilerimizin gereksinimlerini iyi anlıyoruz. Kısacası, yaptığımız işi seviyoruz.

Hizmet kapsamımızı sürekli genişletmeye gayret ediyoruz. Avukat ekibimizi özenle seçiyoruz. Bu sayede medeni hukuk, gayrimenkul hukuku, ceza hukuku, vergi ceza hukuku, kabahatler kanunu, ekonomi ve ticaret hukuku, adli ve idari işlemler, sermaye piyasası kanunu, çevre koruma kanunu, inşaat kanunu, kamu ihaleleri kanunu, vergi kanunu, iş ve sosyal güvenlik kanunu, telif hakları ve internet kanunu, sınaî mülkiyet hakları, alacak takibi konularında danışmanlık hizmetleri sunmamızın yanı sıra AB tarım, gıda ve kooperatifler hukuku gibi niş alanlarla da ilgilenmekteyiz.

Hizmetlerimiz arasında hukuki denetimler gerçekleştirme; şirketlerin, teşebbüslerin ve malvarlıklarının hukuki bakımdan değerlendirilmesi amacıyla due diligence raporlarının hazırlanması; hukuki raporların hazırlanması, tarım hukuku (yem hukuku da dâhil) gibi farklı hukuki konularda eğitimlerin yürütülmesi; asliye hukuk ve ceza mahkemeleri, kamu idaresi kuruluşları, sulh mahkemeleri, icra müdürlükleri, patent kurumları huzurunda ve pazarlıklar sırasında vekillik; kooperatif ana sözleşme taslaklarının ve karar metinlerinin, yönetmeliklerin, dava yazışmalarının, işletmelerin iç tüzük taslaklarının ve diğer her türlü belgelerinin hazırlanması; beyaz yaka suçları ve organize suçlarla ilgili ceza davalarının takibi bulunmaktadır.

Aşağıdaki konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktayız:

 • Polonya mahkemesi huzurunda ihtilaf davası nasıl yürütülür
 • Polonya sınırları içerisinde faaliyet göstermek amacıyla uygun izin ve ruhsatlar nasıl alınır
 • Polonya’da ticari faaliyet nasıl yürütülür, nasıl şirket kurulur veya tasfiye edilir
 • Polonyalı veya başka ülkeden kuruluşlarla nasıl sözleşme akdedilir
 • Polonya’da şirket birleştirme, sermaye şirketi devralma ve şirketin hukuki şeklini değiştirme işlemleri nasıl yürütülür
 • Polonya sınırları dâhilinde miras dağıtımı nasıl gerçekleştirilir
 • Polonya’da yabancılar nasıl gayrimenkul satın alabilir veya satabilir
 • Şirketinizi sermaye piyasasına nasıl dâhil edebilirsiniz veya finansal araçlar menkul kıymetler borsasına nasıl dâhil edilir
 • Ticari faaliyetlerinizin Polonya veya Avrupa Birliği çevre koruma standartları ve kanunlarına uygun olup olmadığı nasıl kontrol edilir
 • Atıklar kanunu ile ilgili izinler nasıl alınır
 • Yem kanunu kapsamındaki sözleşmeler, tarım kontratları, kira sözleşmeleri, inşaat işleri sözleşmeleri, şirket ana sözleşmeleri, leasing sözleşmeleri güvenli bir şekilde nasıl akdedilir
 • İnşaat projeleri Polonya inşaat kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak nasıl hazırlatılır
 • Polonya’daki kamu ihalelerine nasıl girilir
 • Katılmış olduğunuz ihalenin kanunlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği nasıl tespit edilir
 • Polonya’da otel, fabrika, mezbaha, çiftlik nasıl inşa edilir
 • Ürününüz Polonya tarım ve gıda piyasasına nasıl sürülür
 • Polonya ve Avrupa Birliği gıda hukukuna uygun etiketler nasıl hazırlanır
 • Polonya’da hangi vergi ne zaman, nerede, nasıl ödenir
 • Polonya mahkemelerinde telif haklarıyla ilgili tazminat davaları nasıl açılır
 • Yeni bir bilgisayar programı ve bilgi işlem sistemi nasıl implemente edilir
 • Tek bir çalışanla veya toplu olarak bütün çalışanlarla işveren arasındaki anlaşmazlıklar nasıl çözülür
 • Polonyalı kuruluş ve kişilerden alacak tahsili nasıl yürütülür
 • Polonyalı borçlular ile sulh anlaşması nasıl yapılır
 • Endüstriyel mülkiyet kapsamındaki markalar Polonya’da nasıl tescil ettirilir
 • Polonya’da endüstriyel mülkiyet hakları nasıl yönetilir
 • Polonya vatandaşlığı nasıl kazanılır
 • Domuz, sığır, yavru domuz yetiştiricileriyle, mezbahalarla ve et işleme tesisleriyle nasıl işbirliği kurulur
 • Greenfield yatırımları nasıl yapılır ve geliştirilir
 • Sigorta şirketlerinden nasıl tazminat alınır (örneğin, et ile ilgili zararlar halinde)
 • İmajınızı nasıl korursunuz ve kişisel hakların ihlal edilmesini nasıl engellersiniz
 • Her düzeydeki kooperatif işlemleri nasıl yürütülür, konut yapı kooperatifi tarafından yeni yatırımlar nasıl hazırlanır ve uygulamaya konur
 • Sözleşme akdi sırasında kişisel bilgilerinizi nasıl korursunuz ve işlenmesi sırasında bunların güvenliklerini nasıl sağlarsınız
 • Polonya piyasasında helal kesim ile ilgili yapılması gereken işlemler nelerdir

Hukuki danışmanlık Lehçe ve İngilizce olarak sağlanmaktadır. Daha fazla bilgiye sitemizin Lehçe veya İngilizce versiyonlarından erişebilirsiniz.