Zmiana jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
COV-19