Zmiana jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego regionu