Kancelaria nawiązała współpracę z firmą szkoleniową Trainers Team