31 stycznia 2024
Żywność wzbogacana
Definicja Zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wzbogacanie żywności to: dodawanie do […]
30 stycznia 2024
GMO w świetle prawa
Definicja GMO Organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) – w rozumieniu Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikrorganizmach i organizmach […]
18 stycznia 2024
Orzeczenia Sądu Najwyższego
Zapraszamy Państwa do poznania się z artykułem Weroniki Szewc, w którym omówiła kompetencje Sądu Najwyższego oraz jego wybrane orzeczenia. Sąd […]
16 stycznia 2024
Potrzebna nowelizacja k.s.h.?
W listopadzie ubiegłego roku, w życie weszła nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która zmieniła zasady oferowania udziałów w spółce z.o.o. wobec […]