Kiedy jest właściwy czas na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?