MEATing: Czas właściwy na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości