Mecenas Piotr Włodawiec został powołany w skład Kolegium Arbitrów przy Izbie Zbożowo-Paszowej