Nanocząstki w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością