Odpowiedzialność za zobowiązania spółki nie dotyczy cichego wspólnika