Przegląd orzeczeń dot. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym policji. Kryterium „pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa”