Prokurent w temacie roszczeń alternatywnych pracownika