Prokurent w temacie roszczeń alternatywnych pracownika
COV-19