7 kwietnia 2020
Odmowa przyjścia do pracy
Odmowa przyjścia do pracy – STAN EPIDEMII
#KancelariaProkurent Kancelaria Prokurent była z Klientami  – kiedy w 1989 r. była zmiana ustroju prawnego w Polsce, kiedy była uchwalana […]
COV-19