17 września 2015
Status Uchodźcy
O Statusie uchodźcy jego nabyciu, przywilejach i prawach opowiada Piotr Włodawiec Partner w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp.p.