Obowiązek ubezpieczenia procesu inwestycyjnego?
COV-19