Ustawa lombardowa kulą u nogi rolników, szykują się zmiany