Używanie pochodni przez uczestników zgromadzenia publicznego jest legalne.
COV-19