Używanie pochodni przez uczestników zgromadzenia publicznego jest legalne.