Vi besidder en meget bred viden og erfaring med hensyn til betjening af virksomheder, juridiske personer og organisationer.

Vores kendetegn er en individuel tilgangsvinkel til kunderne og til de sager som vi får betroet. Vi er ikke blot jurister, vi er professionelle rådgivere. Vi forstår vores kunders behov. Vi kan simpelt hen lide det vi arbejder med.

Vi udvider konsekvent og løbende omfanget af vores serviceydelser; vores team af jurister er omhyggeligt udvalgt. Derfor kan vi rådgive indenfor forskellige juridiske specialer, så som privatret, fast ejendom, strafferet, straffeansvar indenfor skatteloven, mindre overtrædelser, handelsret, procedurer ved domstolene og offentlige myndigheder, reguleringer indenfor kapitalmarkedet, miljøbeskyttelse, reguleringer indenfor bygge og anlæg, offentlige indkøb og licitationer, skatteret, arbejdsret og socialforsikring, ophavsret, internettet, industriel ejendomsret, inkasso, og også nicheområder, så som polsk lov og EU bestemmelser indenfor landbruget, fødevarer og andelsselskaber.

Vi tilbyder gennemførelse af juridisk revision; udfærdigelse af due diligence rapporter, med henblik på en juridisk vurdering af selskabets, foretagenets og formuens tilstand; udfærdigelse af responsum, gennemførelse af kursusvirksomhed indenfor forskellige juridiske områder, fx landbrugsret, herunder regulativer omhandlende foder; repræsentation ved de almindelige domstole, straffesager, offentlige administration, voldgiftssager, udpantning og tvangseksekution, patentkontorer og i forbindelse med forhandlinger; udarbejdelse af kontraktforslag og beslutningsforslag, vedtægter, processkrifter, udkast til interne forskrifter i virksomheden, samt anden form for dokumentation; behandling af straffesager indenfor såkaldte white colar crime, og også organiseret kriminalitet.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • hvordan stridigheder behandles ved polske domstole
 • hvordan man opnår de relevante tilladelser og koncessioner til at udøve erhvervsvirksomhed på polsk territorium
 • hvordan driver man forretning, og hvordan stifter eller likviderer man et selskab i Polen
 • hvordan man indgår kontrakter med polske eller udenlandske kontrahenter
 • hvordan man gennemfører fusioner, overtagelse af selskaber, eller ændrer rammerne for sin økonomiske aktivitet i Polen
 • hvordan arveloden fordeles efter polske regler
 • hvordan man erhverver eller afhænder fast ejendom i Polen som udlænding
 • hvordan man får sit selskab ind på kapitalmarkedet, samt finansielle instrumenter på børsen
 • miljø
 • hvordan man opnår de nødvendige tilladelser indenfor affaldshåndtering
 • hvordan man indgår en sikker kontrakt, herunder med respekt for bestemmelserne vedrørende foder, terminskontrakter, forpagtning, bygge- og anlægsarbejder, selskabsvedtægter, leasing
 • hvordan man organiserer byggepladser i overensstemmelse med polske byggevedtægter
 • hvordan man deltager i offentlige licitationer i Polen
 • hvordan man vurderer om en licitation du har deltaget i er blevet gennemført i overensstemmelse med lovgivningen
 • hvordan man i Polen bygger et hotel, en fabrik, slagteri, fjerkræfarm eller kølelager
 • hvordan du introducerer dit produkt på det polske fødevaremarked
 • hvordan du udarbejder en etiket i overensstemmelse med kravene i polsk lovgivning og EU bestemmelserne
 • hvordan, hvor, hvornår og hvilke skatter skal jeg/ vi betale i Polen
 • hvordan forfølger man et krav om ophavsret ved de polske domstole
 • hvordan indfases et nyt computerprogram og informationssystem
 • hvordan løses individuelle og kollektive konflikter med medarbejderne
 • hvordan inddriver man gæld fra skyldner som opholder sig/ har bopæl i Polen
 • hvordan indgår man forlig med polsk kreditor
 • hvordan registrerer man symboler på industriel ejendomsret i Polen
 • hvordan administrerer man rettighederne til industriel ejendomsret i Polen
 • hvordan får man polsk statsborgerskab
 • hvordan foretager man og udvikler investeringer i nye markeder (greenfield investering)
 • hvordan opnår man erstatning fra forsikringsselskabet, blandt andet for beskadiget kød
 • hvordan beskytter du dig image samt dit gode navn og rygte mod angreb fra tredjemand
 • hvordan administrerer man en andelsforening på forskellige niveauer, og hvordan forbereder man og gennemfører man en investering gennem en boligandelsforening.
 • hvordan beskytter du dine personlige data ved indgåelse af aftaler, og hvordan sikrer du dig at de er sikre når de behandles af en anden virksomhed.

Vi tilbyder juridisk assistance på engelsk eller polsk. Yderligere oplysninger kan findes på vores hjemmeside, på den engelske eller polske sprogversion.