Wędzenie a aromaty dymu wędzarniczego – aspekt prawny i technologiczny