XIV Regaty o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie
COV-19