Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – wycofanie produktu oraz ubezpieczenie CPI
COV-19