Andrzej Makuliński

Radca prawny / Starszy Partner zarządzający

makulinski@prokurent.com

Radca prawny z ponad 25-letnim doświadczeniem zdobywanym w ramach własnej praktyki, jak również kancelarii prowadzonych z udziałem innych prawników. Partner kancelarii Prokurent od 2007 r. Wieloletni członek organów nadzorczych podmiotów gospodarczych i likwidator spółek. Świadcząc usługi zastępstwa procesowego i doraźnej pomocy prawnej Andrzej Makuliński skupia się przede wszystkim na obszarach własnych doświadczeń i kompetencji, do których zalicza prawo cywilne, prawo spółek handlowych, prawo pracy, prawo autorskie i reklamy, prawo budowalne i nieruchomości, prawo konkurencji. W innych dziedzinach prawa wsparcie stanowią dla niego prawnicy Kancelarii lub podmioty współpracujące z Kancelarią. W ramach własnej praktyki zawodowej Andrzej Makuliński przeprowadził szereg procesów związanych z przekształceniami, połączeniami i likwidacją spółek prawa handlowego, w tym również zajmował się wprowadzaniem spółek na rynek publiczny oraz na giełdę papierów wartościowych.


Andrzej Makuliński posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy prawnej dla podmiotów z branży budowalnej, handlowej, IT, bankowej i reklamowej, a także pomocy prawnej świadczonej na rzecz podmiotów publicznych, uczelni, stowarzyszeń, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Począwszy od roku 2019 Andrzej Makuliński zaangażował się w tzw. „spory frankowe”, reprezentując klientów w postępowaniach sądowych przeciwko bankom.

 
parallax background

Wybrane projekty


 • Obsługa spółek prawa handlowego i przedsiębiorców, m.in. takich jak:
  ‐ Aereco wentylacja Sp. z o.o.,
  ‐ Arip Next Sp. z o.o.,
  ‐ Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
  ‐ Brand New Heaven Sp. z o.o.,
  ‐ Compacta Polska Sp. z o.o.,
  ‐ Control Food Sp. z o.o.,
  ‐ JSR Investments Sp. z o.o.,
  ‐ Macrologic S.A.,
  ‐ Niproar Sp. z o.o.,
  ‐ On Road Truck Services S.A.,
  ‐ Przedsiębiorstwo Budowlane Konstabet,
  ‐ Pekabud Sp. z o.o.,
  ‐ Response Sp. z o.o.,
  ‐ Retilia Sp. z o.o.,
  ‐ Szulc Wentylacje Sp. z o.o.

 • Obsługa tych podmiotów obejmuje bieżące doradztwo prawne i organizacyjne, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, umów, regulaminów oraz reprezentowanie klientów przed sądami i organami administracji.

 • Prowadzenie procesów przekształceniowych, połączeniowych i likwidacyjnych spółek prawa handlowego, np. połączenie spółek Control Food Sp. z o.o. i Kateks Sp. z o.o., liczne połączenia spółek w ramach grupy kapitałowej Macrologic S.A., przekształcenie spółki Pani Teresa Medica Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, likwidacja PPH Spomasz Sp. z o.o.

 • Uczestnictwo w procesach dopuszczenia papierów wartościowych (akcji, obligacji) do publicznego obrotu, np. dla Grupy Sokołów S.A., Grupy Macrologic S.A., firmy Pani Teresa Medica S.A., a także doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków związanych z upublicznieniem akcji spółki. Reprezentacja osób fizycznych i przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach związanych z prawem autorskim, własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, reklamy i budowlanym oraz z windykacją należności. Prowadzenie kilkuset procesów, w tym procesów o znacznej wartości przedmiotu sporu i istotnym znaczeniu biznesowym.

 • Powoływanie i obsługa prawna stowarzyszeń, np. Stowarzyszenia Polska Wentylacja, Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Okien.

 • Obsługa osób fizycznych i innych podmiotów w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności statutowej i gospodarczej, np. obsługa Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Makowski Budownictwo, PRB PeKaBud J. Piekut, Cortina s.c.

Wykształcenie


2002

Wpis na listę radców prawnych w OIRP w Warszawie

1998

Ukończenie aplikacji sądowej w sądzie apelacji warszawskiej

1995

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie z ostatnich lat


2007 - 2013

Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska w Warszawie

2008 - 2013

Likwidator Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Spomasz sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie

2008 - 2009

Członek Rady Nadzorczej INFINICO S.A. w Warszawie

2002 - 2009

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Makuliński w Warszawie

1998 - 2007

Kancelaria Prawnicza PROKURENT s.c. M. Kmieciak, G. Choina, J. Rostafiński w Warszawie

1997 - 1998

Kancelaria Prawnicza „Bracia Strzelczyk" w Warszawie

1997 - 2002

MaQ-Cons w Warszawie

1993 - 1997

„Nemon" s.c. w Warszawie

1992 - 1993

Agencja Prawników ELITA sp. z o.o. w Warszawie

1991 - 1994

Kancelaria Prawnicza ELITA s.c. w Warszawie