Artur Okoń

Radca prawny / Partner

okon@prokurent.com
Artur Okoń współpracuje z kancelarią Prokurent od 2005 r. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego oraz zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego. Ma doświadczenie w pracy przy przygotowywaniu prospektów emisyjnych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Stosunków Międzynarodowych (IPS) oraz aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
 

Doświadczenie


  • 2006 – 2014 Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska w Warszawie
  • 2005 – 2006 M.Kmieciak, G.Choina, J.Rostafiński Kancelaria Prawnicza PROKURENT s.c.

Doświadczenie z ostatnich lat


  • Stała współpraca z Partnerami Kancelarii przy obsłudze spółek prawa handlowego i przedsiębiorców, m.in. takich jak: Aereco Wentylacja Sp. z o.o, Brand New Heaven Sp. z o.o., Junimex Development Sp. z o.o., Unikkon Integral Sp. z o.o. Współpraca ta obejmuje bieżące doradztwo prawne i organizacyjne, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, umów, regulaminów oraz reprezentowanie klientów z upoważnienia Parterów Kancelarii przed sądami i organami administracji.
  • Przygotowywanie i współpraca z Parterami Kancelarii w procesach tworzenia i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek prawa handlowego oraz fundacji i stowarzyszeń. Działania te obejmują m.in. przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, umów i wniosków koniecznych do rejestracji oraz ujawnienia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, w takich podmiotach jak np. Aereco Wentylacja Sp. z o.o, Brand New Heaven Sp. z o.o., Junimex Development Sp. z o.o., Unikkon Integral Sp. z o.o., Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, Ogólnopolskie Stowarzyszenia Producentów Okien, Fundacja Białoruski Dom w Warszawie, Fundacja „Karta `97”.
  • Uczestnictwo w procesach dopuszczenia papierów wartościowych (akcji) do publicznego obrotu – przygotowywanie prospektów emisyjnych, np. dla firmy Pani Teresa Medica S.A.
  • Współpraca z Partnerami Kancelarii przy prowadzenie procesów sądowych i administracyjnych zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Wykształcenie


2014
– Wpis na listę radców prawnych w OIRP w Warszawie
2010
– Wpis na listę aplikantów radcowskich w OIRP w Warszawie
2007
– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
2006
– Studium Stosunków Międzynarodowych (IPS)

Publikacje


06/2013
Przepisy i reguły intertemporalne w prawie cywilnym. Kwestie podstawowe | Temidium. Prawo i Praktyka Celem przedmiotowego artykułu jest przybliżenie problematyki związanej z przepisami oraz zasadami prawa międzyczasowego. Przedmiotowy artykuł uwzględnia zarówno orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak i Trybunału Konstytucyjnego.
08/2012
Artykuł 435 § 1 Kodeksu cywilnego w świetle orzecznictwa sądowego | Temidium. Prawo i Praktyka Artykuł przedstawia praktyczne aspekty odpowiedzialności osoby prowadzącej na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprowadzany w ruch za pomocą sił przyrody. Przedmiotowy artykuł, w świetle orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa Sądu Najwyższego, przybliża wykładnie art. 435§1 k.c. oraz wskazuje możliwe jego praktyczne zastosowanie.