Jan Rostafiński

Adwokat / Radca prawny / Starszy Partner

rostafinski@prokurent.com

Partner kancelarii Prokurent nieprzerwanie od 1998 r. Ceniony specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej, problematyki związanej z nieruchomościami, prawnych aspektów organizacji budowlanych procesów inwestycyjnych. Aktywny procesualista, z wieloletnim doświadczeniem świadczenia stałej i doraźnej pomocy prawnej dla podmiotów gospodarczych oraz spółdzielni mieszkaniowych.


Radcą prawnym jest od roku 1976 – od roku 1983 dodatkowo również adwokatem. Łącząc doświadczenie naukowe i zawodowe silnie współuczestniczył w kształtowaniu orzecznictwa w zakresie spółdzielczości mieszkalnej, będąc pełnomocnikiem największych tego typu podmiotów w Polsce. Prowadził setki procesów z zakresu mieszkaniowego, w tym również w okresie głośnych spraw związanych z tzw. „Dekretem Warszawskim”, z których znaczna część była sprawami o znacznej wartości przedmiotu sporu oraz istotnym znaczeniu biznesowym. Ukończył także aplikację sądową. W latach 1978 – 1983 był sędzią Sądu Rejonowego.

 
parallax background

Wybrane projekty


  • Obsługa spółek prawa handlowego, m.in. takich jak Junimex Development Sp. z o.o., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Pointe Scientific Polska Sp. z o.o., Unikkon Integral Sp. z o.o., A.J. Miniewski Sp. j., a także spółdzielni mieszkaniowych, w tym m.in. SM „Bródno” i SBM „Politechnika”, oraz innych podmiotów, np. Cechu Rzemiosł Spożywczych. Obsługa ta obejmuje bieżące doradztwo prawne i organizacyjne, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, umów, regulaminów, reprezentowanie klientów przed sądami i organami administracji.

  • Reprezentacja osób fizycznych i przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach związanych z prawem spółdzielczym, problematyką obrotu nieruchomościami i innymi zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości (np. związanymi z „Dekretem Warszawskim”) oraz prawem budowlanym i budowlanym procesem inwestycyjnym. Prowadzenie kilkuset procesów, w tym procesów o znacznej wartości przedmiotu sporu i istotnym znaczeniu biznesowym.

Wykształcenie


2004

Ukończenie Studiów Podyplomowych na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie – prawny konsultant projektów finansowanych ze środków unijnych

1983

uzyskanie tytułu adwokata

1978

uzyskanie tytułu sędziego sądu rejonowego

1976

uzyskanie tytułu radcy prawnego

1970

ukończenie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie


1998

wykonywanie zawodu adwokata i radcy prawnego, jako wspólnik Kmieciak Choina Rostafiński Kancelarii Prawnej Prokurent s.c. – obecnie partner w Kancelarii: Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska,

1983 – 1998

adwokat w Zespole Adwokackim Nr 5 w Warszawie, następnie indywidualna kancelaria adwokacka w Warszawie,

1978 – 1984

jako sędzia delegowany, praca w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sekretarz Ministra Sprawiedliwości i Naczelnik Wydziału w Gabinecie Ministra,

1976 – 1978

wykonywanie zawodu radcy prawnego,

1973 – 1976

asystent Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego,

1972 – 1975

aplikacja sędziowska w Sądzie Wojewódzkim dla M.st. Warszawy

1970 – 1972

praca w wydziale organizacyjnym w zjednoczeniu przemysłowym