Jan Rostafiński

Adwokat / Radca prawny / Partner

rostafinski@prokurent.com
Partner kancelarii Prokurent nieprzerwanie od 1998 r. Ceniony specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej, problematyki związanej z nieruchomościami, prawnych aspektów organizacji budowlanych procesów inwestycyjnych. Aktywny procesualista, z wieloletnim doświadczeniem świadczenia stałej i doraźnej pomocy prawnej dla podmiotów gospodarczych oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Radcą prawnym jest od roku 1976 – od roku 1983 dodatkowo również adwokatem. Łącząc doświadczenie naukowe i zawodowe silnie współuczestniczył w kształtowaniu orzecznictwa w zakresie spółdzielczości mieszkalnej, będąc pełnomocnikiem największych tego typu podmiotów w Polsce. Prowadził setki procesów z zakresu mieszkaniowego, w tym również w okresie głośnych spraw związanych z tzw. „Dekretem Warszawskim”, z których znaczna część była sprawami o znacznej wartości przedmiotu sporu oraz istotnym znaczeniu biznesowym. Ukończył także aplikację sądową. W latach 1978 – 1983 był sędzią Sądu Rejonowego.
 

Wybrane projekty


  • Obsługa spółek prawa handlowego i przedsiębiorców, m.in. takich jak: Aereco wentylacja Sp. z o.o., Arip Next Sp. z o.o., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Brand New Heaven Sp. z o.o., Compacta Polska Sp. z o.o., Control Food Sp. z o.o., JSR Investments Sp. z o.o., Macrologic S.A., Niproar Sp. z o.o., On Road Truck Services S.A., Przedsiębiorstwo Budowlane Konstabet, Pekabud Sp. z o.o., Response Sp. z o.o., Retilia Sp. z o.o., Szulc Wentylacje Sp. z o.o.
  • Obsługa tych podmiotów obejmuje bieżące doradztwo prawne i organizacyjne, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, umów, regulaminów oraz reprezentowanie klientów przed sądami i organami administracji.
  • Prowadzenie procesów przekształceniowych, połączeniowych i likwidacyjnych spółek prawa handlowego, np. połączenie spółek Control Food Sp. z o.o. i Kateks Sp. z o.o., liczne połączenia spółek w ramach grupy kapitałowej Macrologic S.A., przekształcenie spółki Pani Teresa Medica Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, likwidacja PPH Spomasz Sp. z o.o.
  • Uczestnictwo w procesach dopuszczenia papierów wartościowych (akcji, obligacji) do publicznego obrotu, np. dla Grupy Sokołów S.A., Grupy Macrologic S.A., firmy Pani Teresa Medica S.A., a także doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków związanych z upublicznieniem akcji spółki. Reprezentacja osób fizycznych i przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach związanych z prawem autorskim, własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, reklamy i budowlanym oraz z windykacją należności. Prowadzenie kilkuset procesów, w tym procesów o znacznej wartości przedmiotu sporu i istotnym znaczeniu biznesowym.
  • Powoływanie i obsługa prawna stowarzyszeń, np. Stowarzyszenia Polska Wentylacja, Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Okien.
  • Obsługa osób fizycznych i innych podmiotów w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności statutowej i gospodarczej, np. obsługa Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Makowski Budownictwo, PRB PeKaBud J. Piekut, Cortina s.c.

Wykształcenie


2002
Wpis na listę radców prawnych w OIRP w Warszawie
1998
Ukończenie aplikacji sądowej w sądzie apelacji warszawskiej
1995
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie z ostatnich lat


2007 - 2013
Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska w Warszawie
2008 - 2013
Likwidator Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Spomasz sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie
2008 - 2009
Członek Rady Nadzorczej INFINICO S.A. w Warszawie
2002 - 2009
Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Makuliński w Warszawie
1998 - 2007
Kancelaria Prawnicza PROKURENT s.c. M. Kmieciak, G. Choina, J. Rostafiński w Warszawie
1997 - 1998
Kancelaria Prawnicza „Bracia Strzelczyk" w Warszawie
1997 - 2002
MaQ-Cons w Warszawie
1993 - 1997
„Nemon" s.c. w Warszawie
1992 - 1993
Agencja Prawników ELITA sp. z o.o. w Warszawie
1991 - 1994
Kancelaria Prawnicza ELITA s.c. w Warszawie
COV-19