Marcin Iwanowski

Adwokat / Partner

iwanowski@prokurent.com
Marcin Iwanowski współpracuje z kancelarią Prokurent od 2011 roku. Prowadzi spory sądowe, występuje w procesach karnych oraz prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, cywilnego, energetycznego, pracy i administracyjnego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2014 roku wykonuje zawód adwokata. Wolny czas poświęca swojej najważniejszej karierze męża i ojca. Poza tym aktywnie uczestniczy w działalności organizacji pozarządowych, zajmujących się krzewieniem kultury prawnej i obroną tradycji, rodziny, własności i tożsamości narodowej. Swobodnie posługuje się językami hiszpańskim i angielskim.
 

Doświadczenie


2019
– obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” w Warszawie – Rada Nadzorcza
2016
– obecnie Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Otwocku – Rada Nadzorcza
2017
– M.St. Warszawa – punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych Dzielnicy Targówek,
2011
– obecnie Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp.partnerska w Warszawie
2010
– Biurokrata.com
2009
– Biuro Prawne PZU S.A.
2006
– Biuro Prawne Sejm RP

Doświadczenie z ostatnich lat


  • prowadzenie postępowań przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej,
  • reprezentacja osób fizycznych i prawnych w procesach z zakresu prawa cywilnego, w tym o ochronę dóbr osobistych, wykonanie umów i odszkodowania,
  • prowadzenie sporów w zakresie prawa pracy,
  • prowadzenie postępowań z zakresu prawa energetycznego, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki,
  • obrona osób podejrzanych i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych,
  • bieżąca obsługa podmiotów, m.in. z branży energetycznej, usługowej, spożywczej i mieszkaniowej,
  • prowadzenie spraw pro bono, w szczególności obrona i reprezentacja w procesach politycznych, w tym karnych prywatno-skargowych, związanych z naruszeniami dóbr osobistych, dotyczących wolności zgromadzeń.

Wykształcenie


2014
Wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie
2010
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2010
Studia na Wydziale Prawa Universidad Cardenal Herrera w Walencji