Marcin Skonieczny

Radca prawny

Skonieczny@prokurent.com
Marcin Skonieczny współpracuje z kancelarią Prokurent od 2009 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym w prawie spółdzielczym oraz cywilnym procesowym. Posiada doświadczenie z zakresu obsługi przedsiębiorców, w tym doradztwa prawnego w złożonych sprawach z zakresu prawa gospodarczego. W ramach praktyki zawodowej reprezentuje przedsiębiorców i osoby fizyczne w postępowaniach sądowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 r. jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
 

Doświadczenie


  • 2010 – obecnie Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska w Warszawie Doradca prawny Kancelarii
  • 2009 – 2010 Choina Makuliński Rostafiński Kancelaria Radców Prawnych Prokurent (współpraca w ramach patronatu)
  • 2007 – 2008 Kancelaria Radcy Prawnego Bogdana Dzudzewicza

Wykształcenie


2011
- Wpis na listę radców prawnych prowadzoną w OIRP w Warszawie
2007
– Wpis na listę aplikantów radcowskich w OIRP w Warszawie
2006
– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje


06/2013
Skonieczny Marcin, Żemojda Michał, Glosa do wyroku SN z dnia 8 grudnia 2016 r., II PK 264/15 Radca Prawny ZN. 2018/2/201-218 - glosa krytyczna | notka bibliograficzna TEZA 1 | aktualna Roszczenia z żądania zasądzenia odszkodowania na żądanie przywrócenia do pracy jest regulowana wyłącznie przepisami prawa pracy i jest dopuszczalna na każdym etapie postępowania sądowego i niezależna od stanowiska pozwanego pracodawcy. Skonieczny Marcin, Żemojda Michał, O żądaniach alternatywnych pracownika z art. 45 Kodeksu Pracy Radca Prawny ZN. 2018/1/47-66 - Artykuł | notka bibliograficzna Makuliński Andrzej, Skonieczny Marcin, Problemy wykładni prawa administracyjnego - art. 29 ustawy o stopniach naukowych Radca Prawny ZN. 2016/2/59-79 - Artykuł | notka bibliograficzna