Mateusz Daniluk

Aplikant Adwokacki

daniluk@prokurent.com

Mateusz Daniluk współpracuje z kancelarią Prokurent od 2018 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie zaś odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Wcześniejsze doświadczenie zdobywał w Prokuraturze Rejonowej dla Warszawy Śródmieścia i w prywatnych przedsiębiorstwach, stanowiąc wsparcie działów prawnych. Od kilku lat niezależnie z działalnością prawniczą prowadzi działalność doradczą w zakresie public relations, biorąc aktywny udział w procesach kreowania wizerunku, jak również w kształtowaniu brzmienia ogólnopolskich kampanii reklamowych, ze szczególnym uwzględnieniem i dbałością o interes prawny współpracujących z nim podmiotów.

Zajmuje się sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego oraz szeroko pojętymi sprawami cywilnoprawnymi, jak również prawem karnym. Swymi działaniami wspiera ponadto organizacje pozarządowe. W 2017 roku uczestniczył w inauguracyjnej edycji elitarnego programu edukacyjnego „Pracownia Liderów Prawa” pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, skupiającym zdolnych i perspektywicznych studentów oraz absolwentów prawa, będąc najmłodszym uczestnikiem edycji.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

 
COV-19