Zmiana umowy spółki i nazwy rejestrowej kancelarii