Zniesławiona spółka ma szansę na zadośćuczynienie
COV-19