Karolina Kochańska

Adwokat

kochanska@prokurent.com

Karolina Kochańska współpracuje z kancelarią Prokurent od 2023 r. Jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Aplikację adwokacką odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Od początku studiów zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach, zajmując się prowadzeniem spraw na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw (m.in. banków czy funduszy sekurytyzacyjnych). Prowadziła m.in. sprawy związane z dochodzeniem roszczeń (w tym z tytułu umów najmu, pożyczek, naruszeń dóbr osobistych), z zakresu prawa spadkowego, upadłościowego czy rodzinnego. W obszarze jej zainteresowań pozostaje szczególnie prawo medyczne.

Posługuje się językiem angielskim.