Marcin Bandurski

Adwokat / Partner

bandurski@prokurent.com


Marcin Bandurski z kancelarią PROKURENT związany jest od 2018 r. Wspólnik od 2023 r. Świadczy profesjonalne usługi prawne w całej Polsce - zarówno dla firm jak i osób prywatnych.

Aktywny procesualista, profesjonalny pełnomocnik dużych przedsiębiorstw, Spółdzielni Mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, a także osób prywatnych, w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa karnego - ze szczególnym uwzględnieniem postępowań o znacznym stopniu skomplikowania.

Jest absolwentem Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowej kancelarii prawno-podatkowej (oddział w Polsce). Posługuje się językiem angielskim.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz karnym. Zajmuje się także prawem spółdzielczym i mieszkaniowym aktywnie reprezentując największe tego typu podmioty w Polsce.

Wieloletni przedsiębiorca z doświadczeniem w biznesie. Zajmuje się także sprawami Klientów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wybrane doświadczenie z ostatnich lat:

- nagocjacje i finalizacja umowy sprzedaży działki inwestycyjnej pod Warszawą (ok. 50 mln zł)

- strategia i bieżące doradztwo prawne Spółdzielni Mieszkaniowej w restrukturyzacji (wierzytelności ok. 42 mln zł)

- obsługa prawna podmiotu z Azji w zakresie kontraktu związanego z bezpieczeństwem energetycznym, z polską jednostką Skarbu Państwa (ok. 120 mln zł)

- obrońca prezesa spółki będącej liderem konsorcjum, które budowało obwodnicę na wschodzie Polski.

Publikuje i komentuje w ogólnopolskich mediach m. in. w Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Prawo.pl, Puls Biznesu.