Marcin Bandurski

Adwokat / Partner

bandurski@prokurent.com

Marcin Bandurski z Kancelarią Prokurent związany jest od 2018 r. Wspólnik od 2023 r. Świadczy profesjonalne usługi prawne w całej Polsce - zarówno dla firm jak i osób prywatnych.

Aktywny procesualista, profesjonalny pełnomocnik dużych Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych , podmiotów gospodarczych i osób prywatnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa karnego - ze szczególnym uwzględnieniem postępowań o znacznym stopniu skomplikowania.

Jest absolwentem Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej kancelarii prawno-podatkowej (oddział w Polsce) oraz w kancelariach adwokackich w Warszawie. Posługuje się językiem angielskim.

Świadcząc usługi zastępstwa procesowego i doraźnej pomocy prawnej adwokat Marcin Bandurski skupia się przede wszystkim na obszarach własnych doświadczeń, zainteresowań i kompetencji.

Ponadto świadczy doraźną pomoc prawną dla osób prywatnych zarówno w sprawach cywilnych i karnych. Interesuje się także zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, a także prawa międzynarodowego, w szczególności prawa Unii Europejskiej (będącego integralną częścią polskiego systemu prawnego).
 

Doświadczenie z ostatnich lat


Adwokat Marcin Bandurski posiada doświadczenie w zakresie pomocy prawnej dla dużych Spółdzielni Mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Udziela także doraźnej pomocy prawnej osobom fizycznym i prawnym, prowadzi liczne procesy sądowe.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz karnym. Zajmuje się także prawem spółdzielczym i mieszkaniowym aktywnie reprezentując największe tego typu podmioty w Polsce.

Wieloletni przedsiębiorca z doświadczeniem w biznesie. Zajmuje się sprawami Klientów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Marcin Bandurski posiada doświadczenie w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w obszarze doradztwa wierzycielom w zakresie zaspokajania wierzytelności z posiadanych zabezpieczeń rzeczowych i osobistych.

COV-19