Paweł Buczyński

Inżynier Technologii Żywności

food@prokurent.com
Paweł Buczyński rozpoczął współpracę z kancelarią prawną Prokurent w ramach stażu w grudniu 2023 roku. Absolwent studiów inżynierskich na Wydziale Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie jest studentem studiów magisterskich na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na specjalizacji Biotechnologia i Mikrobiologia Żywności. Odpowiada za wsparcie w części merytorycznej – wiedza technologiczna na temat pozyskiwania i przetwórstwa żywności.