Weronika Szewc

Inżynier Technologii Żywności

food@prokurent.com
Obecnie jestem studentką IV roku studiów magisterskich na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wspieram pracę kancelarii dostarczając merytorycznej wiedzy technologicznej z zakresu produkcji i przetwórstwa żywności, tworząc artykuły i wpisy na bloga z zakresu prawa żywnościowego i branży spożywczej oraz dokonując oceny decyzji wydanych przez organy kontroli i nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. W obszarze moich zainteresowań jest żywność funkcjonalna, aspekt znakowania artykułów rolno-spożywczych oraz szeroko pojęta jakość i bezpieczeństwo żywności.