Łukasz Moczydłowski

Łukasz Moczydłowski

Adwokat / Partner

moczydlowski@prokurent.com
Od 2009 r. Partner Kancelarii Prokurent. Adwokat z ponad 15-letnim doświadczeniem zdobywanym nie tylko w ramach ścisłej działalności prawniczej – ale też organów nadzorczych podmiotów gospodarczych. W latach 2006 – 2009 sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej TVP SA, zaś w latach 2007 – 2009 – był jej Przewodniczącym. W latach 2016-2018 sprawował funkcję V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Cenzin spółki z o.o. Jest również absolwentem Szkoły Podchorążych Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu i w 2020 r. został mianowany na stopień podporucznika rezerwy.
Skutkiem wieloletniej aktywności na rynku prawniczym nabył bogate doświadczenie w zakresie prawa karnego, jak również cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia podziału majątków, zniesienia współwłasności, roszczeń przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, jak również ochrony dóbr osobistych. Swą działalnością wspiera organizacje pozarządowe, świadcząc na ich rzecz zarówno bieżące usługi prawne jak również zasiadając w ich organach.
 

Wybrane projekty


  • Obsługa spółek prawa handlowego i przedsiębiorców, m.in. takich jak: Aereco wentylacja Sp. z o.o., Arip Next Sp. z o.o., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Brand New Heaven Sp. z o.o., Compacta Polska Sp. z o.o., Control Food Sp. z o.o., JSR Investments Sp. z o.o., Macrologic S.A., Niproar Sp. z o.o., On Road Truck Services S.A., Przedsiębiorstwo Budowlane Konstabet, Pekabud Sp. z o.o., Response Sp. z o.o., Retilia Sp. z o.o., Szulc Wentylacje Sp. z o.o.
  • Obsługa tych podmiotów obejmuje bieżące doradztwo prawne i organizacyjne, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, umów, regulaminów oraz reprezentowanie klientów przed sądami i organami administracji.
  • Prowadzenie procesów przekształceniowych, połączeniowych i likwidacyjnych spółek prawa handlowego, np. połączenie spółek Control Food Sp. z o.o. i Kateks Sp. z o.o., liczne połączenia spółek w ramach grupy kapitałowej Macrologic S.A., przekształcenie spółki Pani Teresa Medica Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, likwidacja PPH Spomasz Sp. z o.o.
  • Uczestnictwo w procesach dopuszczenia papierów wartościowych (akcji, obligacji) do publicznego obrotu, np. dla Grupy Sokołów S.A., Grupy Macrologic S.A., firmy Pani Teresa Medica S.A., a także doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków związanych z upublicznieniem akcji spółki. Reprezentacja osób fizycznych i przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach związanych z prawem autorskim, własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, reklamy i budowlanym oraz z windykacją należności. Prowadzenie kilkuset procesów, w tym procesów o znacznej wartości przedmiotu sporu i istotnym znaczeniu biznesowym.
  • Powoływanie i obsługa prawna stowarzyszeń, np. Stowarzyszenia Polska Wentylacja, Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Okien.
  • Obsługa osób fizycznych i innych podmiotów w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności statutowej i gospodarczej, np. obsługa Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Makowski Budownictwo, PRB PeKaBud J. Piekut, Cortina s.c.

Wykształcenie


2002
Wpis na listę radców prawnych w OIRP w Warszawie
1998
Ukończenie aplikacji sądowej w sądzie apelacji warszawskiej
1995
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie z ostatnich lat


2007 - 2013
Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska w Warszawie
2008 - 2013
Likwidator Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Spomasz sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie
2008 - 2009
Członek Rady Nadzorczej INFINICO S.A. w Warszawie
2002 - 2009
Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Makuliński w Warszawie
1998 - 2007
Kancelaria Prawnicza PROKURENT s.c. M. Kmieciak, G. Choina, J. Rostafiński w Warszawie
1997 - 1998
Kancelaria Prawnicza „Bracia Strzelczyk" w Warszawie
1997 - 2002
MaQ-Cons w Warszawie
1993 - 1997
„Nemon" s.c. w Warszawie
1992 - 1993
Agencja Prawników ELITA sp. z o.o. w Warszawie
1991 - 1994
Kancelaria Prawnicza ELITA s.c. w Warszawie
COV-19