Łukasz Moczydłowski

Adwokat / Starszy Partner

moczydlowski@prokurent.com

Od 2009 r. Partner Kancelarii Prokurent. Adwokat z ponad 15-letnim doświadczeniem zdobywanym nie tylko w ramach ścisłej działalności prawniczej – ale też organów nadzorczych podmiotów gospodarczych. W latach 2006 – 2009 sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej TVP SA, zaś w latach 2007 – 2009 – był jej Przewodniczącym. W latach 2016-2018 sprawował funkcję V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Cenzin spółki z o.o. Jest również absolwentem Szkoły Podchorążych Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu i w 2020 r. został mianowany na stopień podporucznika rezerwy.


Skutkiem wieloletniej aktywności na rynku prawniczym nabył bogate doświadczenie w zakresie prawa karnego, jak również cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia podziału majątków, zniesienia współwłasności, roszczeń przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, jak również ochrony dóbr osobistych. Swą działalnością wspiera organizacje pozarządowe, świadcząc na ich rzecz zarówno bieżące usługi prawne jak również zasiadając w ich organach.

 
parallax background

Wybrane projekty


 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności (w tym sprawy o podział majątku małżeńskiego lub spadkowego) zarówno na drodze postępowań sądowych, jak i w drodze umów zawieranych przez strony,

 • Prowadzenie spraw sądowych o zasiedzenie własności nieruchomości, służebności gruntowych,

 • Prowadzenie spraw o immisje, naruszenie posiadania służebności,

 • Prowadzenie spraw o odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym także o odszkodowania za pojazdy uszkodzone w wyniku wypadków drogowych,

 • Prowadzenie spraw o rozwód i separację i związanych z nimi spraw o alimenty, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską,

 • Reprezentowanie osób fizycznych w sprawach sądowych o zachowek, w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, podważanie testamentów,

 • Prowadzenie gospodarczych spraw karnych, toczących się przeciwko członkom Zarządu, wspólnikom i menedżerom (występowanie zarówno w roli obrońcy, jak i oskarżyciela posiłkowego),

 • Prowadzenie spraw karnych dotyczących wypadków drogowych (występowanie zarówno w roli obrońcy, jak i w roli oskarżyciela posiłkowego reprezentującego pokrzywdzonych),

 • Prowadzenie spraw karnych o zniesławienie i zniewagę,

 • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniach karnych przeciwko nieuczciwym pracownikom lub kontrahentom,

 • Prowadzenie spraw karnych z zakresu przestępczości zorganizowanej oraz przeciwko funkcjonariuszom służb,

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych mających na celu odzyskanie nieruchomości lub odszkodowania w sprawach tzw. gruntów warszawskich,

 • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych podmiotów gospodarczych dochodzących należności z tytułu zawieranych umów (dochodzenie wierzytelności),

 • Prowadzenie spraw sądowych o ochronę dóbr osobistych jak również o roszczenia z prawa prasowego,

 • Reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych dotyczących prawa pracy (sprawy o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, nadgodziny),

 • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych kierowców i przewoźników w sprawach rozliczenia delegacji za podróże służbowe,

 • Reprezentowanie w postępowaniu sądowym uczestników inwestycji budowlanej w sprawach związanych z rozliczeniem prowadzonych prac budowlanych,

 • Reprezentowanie podmiotów w postępowaniach administracyjnych dotyczących wzruszenia prawomocnych zezwoleń na budowę,

 • Zakładanie spółek prawa handlowego i reprezentowanie ich w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym,

 • Pomoc prawna w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych,

 • Prowadzenie przeciwko gminom spraw sądowych o ustalenie istnienia stosunku najmu lokali mieszkalnych,

 • Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, m.in. z branży budowlanej, spożywczej, reklamowej, przewozowej. Negocjowanie umów z kontrahentami, windykacja wierzytelności,

 • Bieżąca obsługa wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych,

 • Zakładanie i bieżące doradztwo prawne na rzecz organizacji non-profit: fundacji, stowarzyszeń, w tym podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego.

Wykształcenie


2020

Mianowanie na podporucznika rezerwy

2005

Ukończenie aplikacji adwokackiej w Warszawie

2000

Zdany egzamin oficerski w Szkole Podchorążych Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu

2000

Ukończenie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

Doświadczenie


2017-2018

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Cenzin spółki z o.o.

2009 do chwili obecnej

partner Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska

2006 – 2010

indywidualna praktyka we własnej Kancelarii Adwokackiej

2006 – 2009

członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej SA, w tym w latach 2008 – 2009 jej Przewodniczący

2004

współpraca z Kancelarią Prawniczą Prokurent

2000 – 2004

Kancelaria Adwokacka Krystyny Kleiber w Warszawie