Problem z mechanizmem ceny maksymalnej za energię elektryczną