20 września 2022
Działalność Sądów Powszechnych
Wykładnia art. 365 KPC [kompilacja orzecznicza]
Opracowano na podstawie: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/IWS_-Kondek-J.M._Moc-wiazaca-prawomocnego-orzeczenia-sadowego-art.-365-%C2%A7-1-k.p.c..pdf http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20csk%20323-18-1.pdf http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%20109-20.pdf http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/v%20cskp%2073-21.pdf https://www.saos.org.pl/judgments/459270 https://www.sn.pl/publikacje/BSiA_Przeglad_orzecznictwa/0000000000022200011177-%20Przeglad%20Orzecznictwa%202017%20on-line.pdf Zgodnie z art. 365 § 1 kodeksu postępowania cywilnego ( k.p.c.) […]
16 września 2022
nanocząstki
Nanocząstki w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
W dzisiejszych czasach projektując nowe technologie zwraca się coraz większą uwagę na oszczędzanie miejsca, energii oraz materiałów. Jednym ze sposób, […]
15 września 2022
Ustawa o przewadze kontraktowej
Żywność ekologiczna – nowe przepisy
Rolnictwo ekologiczne jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów rolnictwa Unii Europejskiej. Powoduje to wzrost zainteresowania konsumentów produktami „EKO”. Rolnictwo […]
9 września 2022
krowa
Mleko A2 – kierunek rozwoju branży mleczarskiej
Definicja mleka Mleko od początku istnienia ludzkości zajmuję mocną pozycję w naszej diecie. Na początku naszego życia stanowi jedyne źródło […]
6 września 2022
rosliny
Znakowanie produktów roślinnych w świetle prawa
Ciągły rozwój technologii żywności umożliwia wprowadzanie na rynek nowych produktów. W wyniku zwiększającej się popularności diety wegańskiej oraz wegetariańskiej na […]
6 września 2022
nutri-score
Nutri-Score – kierunek do zdrowego życia czy nieuczciwa praktyka handlowa?
W ostatnim czasie zwracamy coraz większą uwagę na prowadzenia zdrowego trybu życia. Taki trend związany jest z zapobieganiem ekspansji chorób […]
5 września 2022
novelfood
Novel food – prawo „nowej żywności”
Definicja Poprzez „Novel food” Komisja Europejska definiuje żywność, która nie została w znacznym stopniu spożyta przez człowieka na terytorium państwa […]
22 sierpnia 2022
KAS
Zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Projekt ustawy ma na celu przeniesie zadania realizowanego dotychczas przez Inspekcję Jakości Handlowej artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w zakresie kontroli ex-post […]
22 sierpnia 2022
Cielęcina
Cielęcina w świetle prawa: co naprawdę jemy?
Każdy hodowca bydła, kierując młode zwierzę do ubojni napotyka problem związany z zakwalifikowania takiej sztuki do odpowiedniej grupy wiekowej. Skupujący […]
31 maja 2022
Koronawirus
Koniec epidemii w Polsce. Czas na stan zagrożenia epidemicznego.
Stan epidemii wprowadzono w Polsce od 20 marca 2020 r. Od 16 maja 2022 roku nastąpiło zniesienie stanu epidemii. Jednocześnie […]
19 kwietnia 2022
listonosz
Czy pracodawca może odebrać Twój pozew? [poradnik]
Wprowadzony do Kodeksu postępowania cywilnego z dniem 4 lipca 2019 r. art. 1391 sprawił, że Pozwani, wykorzystując jednocześnie spryt i […]
31 marca 2022
Otrzymałeś wysoki mandat - i co dalej? [poradnik]
Otrzymałeś wysoki mandat – i co dalej? [poradnik]
W styczniu 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, określające wysokość mandatów karnych wymierzanych za popełniane wykroczenia drogowe. Zgodnie z […]
11 czerwca 2017
Czym jest przewaga kontraktowa i kiedy przedsiębiorca ją posiada
Czym jest przewaga kontraktowa i kiedy przedsiębiorca ją posiada?
  Czym jest przewaga kontraktowa i kiedy przedsiębiorca ją posiada? Zgodnie z art.7 wyżej wymienionej ustawy, przewagą kontraktową jest sytuacja, […]
5 czerwca 2017
Ustawa o przewadze kontraktowej
Ustawa o przewadze kontraktowej w obrocie produktami rolnymi
Ustawa o przewadze kontraktowej w obrocie produktami rolnymi wkrótce wejdzie w życie. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w […]
25 maja 2017
W obronie wolności zgromadzeń. Wygrana z Prezydent Warszawy. Sukces prawnika Kancelarii Prokurent
Wygrana z Prezydent Warszawy. Sukces prawnika Kancelarii Prokurent
Wygrana z Prezydent Warszawy. Sukces prawnika Kancelarii Prokurent. W obronie wolności zgromadzeń. Prezydent m.st. Warszawy wydała w dn. 23 maja […]
13 maja 2017
Prokurent Piotr Włodawiec w Sejmie reprezentował Krajowy Związek Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej
Budowanie budynków inwentarskich na terenach wiejskich – spotkanie w sejmie
Redakcja TopAgrar oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Sachajko zorganizowali spotkanie poświęcone budowie budynków inwentarskich na terenach wiejskich, […]
3 kwietnia 2015
Traceablity w sektorze drobiu
System śledzenia w sektorze drobiu praktycznie w całości podlega ogólnym zasadom traceability określonym w rozporządzeniu nr 178/2002/WE, zwanym powszechnie Ogólnym […]
3 kwietnia 2015
Unijny system traceability w sektorze wołowiny
Sektor wołowiny był pierwszym obszarem unijnego prawa żywnościowego, w którym wprowadzono możliwość śledzenia. Był to bezpośredni skutek pamiętnego kryzysu związanego […]
3 kwietnia 2015
Zasady dopuszczania wyrobów budowlanych
Sytuacja prawna wyrobów budowlanych w świetle Rozporządzenia 305/2011. Wstęp W dniu 1 lipca 2014 r. minął równo rok od wejścia […]
3 kwietnia 2015
Udział społeczeństwa w przygotowywaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Informacje ogólne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to dokument określający politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady […]
2 kwietnia 2015
Zasady ogólne traceability
Traceability to inaczej możliwość śledzenia produktu żywnościowego, paszy lub zwierzęcia w całym łańcuchu żywnościowym- przez wszystkie etapy produkcji i dystrybucji. […]
2 kwietnia 2015
System traceability w sektorze wieprzowiny
System śledzenia w sektorze wieprzowiny nie jest tak dobrze rozwinięty, jak omówiony wcześniej system obowiązujący względem bydła i mięsa wołowego. […]
2 kwietnia 2015
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), 2014-2020, jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zgodnie […]
2 kwietnia 2015
Producent rolny – uchwała Sądu Najwyższego
WAŻNA UCHWAŁA SN – SPRAWA Z POWÓDZTWA PRODUCENTA ROLNEGO JEST SPRAWĄ GOSPODARCZĄ W dniu 26 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy […]
2 kwietnia 2015
Podatek od nieruchomości – solidarność podatników
Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych […]
2 kwietnia 2015
Nowelizacja prawa budowlanego
Czy przyspieszy proces budowlany? Dnia 16 marca 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo budowlane. W zamierzeniu twórców nowelizacji ma […]
2 kwietnia 2015
Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE
Z dniem 16 stycznia 2007 r. zaczęła obowiązywać Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. […]
2 kwietnia 2015
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Sektor maszynowy jest ważną gałęzią przemysłu inżynierskiego i stanowi jeden z przemysłowych filarów gospodarki. W celu zmniejszenia ilości wypadków z […]
COV-19