Czas właściwy na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości