22 kwietnia 2020
Areszt domowy - o dozorze elektronicznym
Areszt domowy – o dozorze elektronicznym
  Instytucja wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE) na trwałe i z powodzeniem wpisała się do polskiego porządku prawnego. Do chwili […]
COV-19