Budowanie budynków inwentarskich na terenach wiejskich – spotkanie w sejmie