Odpowiedzialność członków zarządu – wybór orzeczeń, cz. 2