Firma zapłaci za nadmierne obciążanie kierownika 
COV-19