13 listopada 2023
Firma zapłaci za nadmierne obciążanie kierownika 
Kodeks pracy reguluje między innymi zasady pracy i wynagradzania w godzinach nadliczbowych. Należy jednak pamiętać, że istnieją od nich wyjątki, […]
16 października 2023
SN skazuje pracowników na niepewność
W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy wydał uchwałę precyzującą zasady wydawania świadectw pracy. Dotychczas zdarzało się, że pracodawcy nie mieli pewności, […]
8 kwietnia 2020
koronawirus_prawo pracy 11
Koronawirus a uprawnienia pracodawcy
W świetle  art. 207 § 2 k. p. pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i […]
COV-19