Kongres MEATing2023 – (prezentacja + wyniki ankiety)
COV-19