SN rozstrzygnie, czy będzie łatwiej uzyskać emeryturę pomostową