Obrót prywatną ziemią rolną ma być prostszy, ale nie dla fundacji rodzinnych