29 września 2022
Pozostałości pestycydów
Pozostałości pestycydów w żywności
Zanieczyszczenia w żywności Badania przeprowadzane na żywności są podstawowym sposobem, który umożliwia ocenę jej jakości. Mają szczególne znaczenie przy ocenie […]
5 września 2022
novel food
Novel food – prawo „nowej żywności”
Definicja Poprzez „Novel food” Komisja Europejska definiuje żywność, która nie została w znacznym stopniu spożyta przez człowieka na terytorium państwa […]
22 sierpnia 2022
o-jakosci-handlowej
Zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Projekt ustawy ma na celu przeniesie zadania realizowanego dotychczas przez Inspekcję Jakości Handlowej artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w zakresie kontroli ex-post […]
22 sierpnia 2022
Cielęcina
Cielęcina w świetle prawa: co naprawdę jemy?
  Każdy hodowca bydła, kierując młode zwierzę do ubojni napotyka problem związany z zakwalifikowania takiej sztuki do odpowiedniej grupy wiekowej. […]
3 kwietnia 2015
Traceablity w sektorze drobiu
System śledzenia w sektorze drobiu praktycznie w całości podlega ogólnym zasadom traceability określonym w rozporządzeniu nr 178/2002/WE, zwanym powszechnie Ogólnym […]
3 kwietnia 2015
Unijny system traceability w sektorze wołowiny
Sektor wołowiny był pierwszym obszarem unijnego prawa żywnościowego, w którym wprowadzono możliwość śledzenia. Był to bezpośredni skutek pamiętnego kryzysu związanego […]
2 kwietnia 2015
Zasady ogólne traceability
Traceability to inaczej możliwość śledzenia produktu żywnościowego, paszy lub zwierzęcia w całym łańcuchu żywnościowym- przez wszystkie etapy produkcji i dystrybucji. […]
2 kwietnia 2015
System traceability w sektorze wieprzowiny
System śledzenia w sektorze wieprzowiny nie jest tak dobrze rozwinięty, jak omówiony wcześniej system obowiązujący względem bydła i mięsa wołowego. […]
2 kwietnia 2015
Producent rolny – uchwała Sądu Najwyższego
WAŻNA UCHWAŁA SN – SPRAWA Z POWÓDZTWA PRODUCENTA ROLNEGO JEST SPRAWĄ GOSPODARCZĄ W dniu 26 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy […]
28 lutego 2015
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Obowiązek opracowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynika bezpośrednio z prawa […]
24 lutego 2015
Ubój
Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa na użytek własny Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 października 2010 r. doczekało się w styczniu […]
COV-19