Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów komercyjnych w prawo własności
COV-19