10 października 2023
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów komercyjnych w prawo własności
Ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o […]
4 października 2023
Spłata zaległości a przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
Jak prawidłowo wskazuje encyklopedia infor.pl [1] cyt. „do dnia dzisiejszego w spółdzielniach mieszkaniowych funkcjonują formy prawne związane z lokalami mieszkalnymi, […]
3 października 2023
Klastry energii w blokach startowych – nowe regulacje mają wspomóc ich rozwój
Właśnie weszły w życie nowe przepisy regulujące działalność klastrów energii. Zmiany mają ułatwić ich funkcjonowanie i jednocześnie przyczynić się do […]
COV-19