10 października 2023
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów komercyjnych w prawo własności
Ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o […]
COV-19