Psychodeliki – Część II: charakterystyka wybranych substancji psychodelicznych