Psychodeliki – Część III: obecne i potencjalne zastosowanie